Zastosowanie wymienników ciepła

Home > Porady

Zastosowanie wymienników ciepła woda-olej

Czynnikiem odbierającym ciepło z oleju w tych wymiennikach jest woda. Zastosowanie wymienników ciepła zgodnie z zasadami termodynamiki, intensywność wymiany ciepła między mediami rośnie, kiedy wzrasta różnica między nimi. Z racji naszego klimatu, woda jest dosyć zimna i wobec tego nie ma problemu z uzyskaniem jej zadowalających temperatur. O ile problem temperatury wody został rozwiązany przez nasze położenie geograficzne, to jej cena i dostępność nie pozwala na dowolne jej zużycie. Ze względów ekonomicznych, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie obiegów zamkniętych, ale wymaga to nakładu środków przeznaczonych na schłodzenie zużytej wody do temperatury umożliwiającej jej ponowne skierowanie do obiegu. Wady tej nie posiadają obiegi otwarte, natomiast wymagają ciągłego dopływu świeżej wody. Jeżeli woda ta nie jest dalej w jakiś sposób zużywana to obiegi otwarte wody są dosyć kosztowne.Zastosowanie wymiennika ciepła Pilan

Ograniczenie ilości wody chłodzącej można uzyskać stosując chłodnice wielobiegowe, w których chłodziwo kilkukrotnie obiega rurki przez które przepływa olej. Powoduje to jednak wzrost temperatury końcowej wody, który w przypadku jej obiegu zamkniętego należy obniżyć przed skierowaniem do powtórnego obiegu. W układzie otwartym może pojawić się problem ograniczenia temperatury zrzutowej i jej negatywnego wpływu na środowisko.

Ważnym ograniczeniem w stosunku do wody chłodzącej jest jej rodzaj. Nie wskazane jest zastosowanie wymienników ciepła przemysłowych współpracujących z wodą słodką do aplikacji w których do chłodzenia stosuje się wodę morską . Wymienniki morskie posiadają wiązki rurek olejowych wykonane ze stopów miedziowo-niklowych, odpornych na wodę morską. Dodatkowo, dla zabezpieczenia brązowych pokryw zewnętrznych powinno się stosować się anody cynkowe, zapobiegające korozji elektrochemicznej. W standardowych wymiennikach przemysłowych rurki wewnętrzne wykonane są z miedzi a zabezpieczeń anodowych nie stosuje się.

W przypadku chłodnic oleju dla górnictwa, narażonych na bezpośredni kontakt z wysoko zmineralizowaną wodą, stosuje się podobnie jak w chłodnicach morskich rurki wewnętrzne wykonane ze stopu miedziowo-niklowego natomiast zewnętrzny płaszcz zrobiony jest z brązu. Chłodnice te oznacza się dodatkowo literami CBR.

Szczególnym rodzajem wymienników są wymienniki Tubular stosowane do chłodzenia płaszczy wodnych w silnikach okrętowych. Są to wymienniki typu woda-woda, które odbierają ciepło z krążącej w korpusie silnika słodkiej wody i przekazują ją do wyrzucanej po przejściu przez obieg za burtę wody słonej. Podobną funkcję spełniają te wymienniki w układach chłodzenia oleju silnikowego. Wymienniki Pilan typu Tubular stosowane są w silnikach firm Baudouin, Guascor, Pegaso, Barreiros, Perkins, Mercedes, Volvo, Scania