Parametry otoczenia pracy maszyn

Home > Porady

Kupując maszynę z napędem hydraulicznym, warto przed jej zakupem wziąć pod uwagę parametry otoczenia w jakim maszyna ta będzie pracowała, a które mają wpływ na jej poprawne i długie użytkowanie.

1.Maksymalna i minimalna temperatura otoczenia

Ta informacja jest konieczna do określenia prawidłowego typu oleju i jego lepkości. Oprócz wyboru prawidłowego oleju temperatura minimalna determinuje potrzebę ogrzewania wstępnego zbiornika oleju w czasie zimnego rozruchu a temperatura maksymalna ma wpływ na wielkość chłodnicy odprowadzającej ciepło tracone w hydraulice maszyny.

2.Średnie warunki wilgotności

Lokalizacje gdzie wilgotność jest wysoka na przykład tropiki lub off-shore
wymagają użycia osuszających filtrów “oddechowych” na zbiornikach olejowych a czasami także polimerycznych filtrów do ograniczenia ilości wody zawartej w oleju. Wilgotność oraz zanieczyszczenia w atmosferze przyspiesza proces „zapychania” się chłodnic powietrza i tworzenia się warstwy oddzielającej promiennik od przepływającego przez niego strumienia powietrza

3.Zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi lub kurzem

Wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza narzuca wymóg jego odseparowania od oleju. Może to oznaczać konieczność zastosowania wypełnionej gazem poduszki, umieszczonej w zbiorniku i oddzielającej powietrze od powierzchni oleju lub zastosowanie ciągłej filtracji oleju off line. Drobiny zanieczyszczeń, przepływając przez chłodnice działają na promiennik erozyjnie, powodując po pewnym czasie jego uszkodzenie.

4.Wysokość

Wysokość ma negatywny wpływ na warunki zasysania pompy, szczególnie wtedy gdy jest ona zainstalowana na górnej powierzchni zbiornika i wobec tego musi „podnieść” płyn na wysokość króćca ssawnego (nie jest to rozwiązanie zalecane nawet na poziomie morza). Lepszym rozwiązaniem jest pompa, która ma zalewany cały czas króciec ssawny (jest poniżej poziomu oleju). Wysokość także obniża ilość powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła powietrze-olej czyli w konsekwencji jego efektywność.