Porady

Parametry otoczenia pracy maszyn

Kupując maszynę z napędem hydraulicznym, warto przed jej zakupem wziąć pod uwagę parametry otoczenia w jakim maszyna ta będzie pracowała, a które mają wpływ na jej poprawne i długie użytkowanie. 1.Maksymalna i minimalna temperatura otoczenia Ta informacja jest konieczna do określenia prawidłowego typu oleju i jego lepkości. Oprócz wyboru prawidłowego oleju temperatura minimalna determinuje potrzebę […]

Dobór wymiennika ciepła

Dobór wymiennika ciepła zależy od prawidłowego oszacowania strat energii w układzie gdzie będzie on zainstalowany.Tracona energia zamienia się w ciepło odbierane przez czynnik roboczy. Całkowita energia którą przejmuje ciecz robocza jest sumą strat generowanych na poszczególnych komponentach układu:

Zastosowanie wymienników ciepła

Zastosowanie wymienników ciepła woda-olej Czynnikiem odbierającym ciepło z oleju w tych wymiennikach jest woda. Zastosowanie wymienników ciepła zgodnie z zasadami termodynamiki, intensywność wymiany ciepła między mediami rośnie, kiedy wzrasta różnica między nimi. Z racji naszego klimatu, woda jest dosyć zimna i wobec tego nie ma problemu z uzyskaniem jej zadowalających temperatur. O ile problem temperatury […]